رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سند مقرری برای امور مربوط به دادگستری و محضرها

سندی مزین به مُهر ناصرالدین شاه در مورد اختصاص دادن مقرری به مقدار هفتاد و پنج تومان برای جناب مستطاب شریعت نصاب عمدة العلماء حاجی میرزا ابوعبدالله مجتهد زنجانی .

تاریخ سند 1302 است، یعنی 140 سال پیش.

توضیح آنکه، در زمان قاجاریه امور مربوط به دادگستری و محضرها و کلیه امور مربوط به معاملات در دست علما بود و مقامات دولتی مجری احکام صادره از سوی علما بودند و چون این کار برای علما مخارج زیاد در بر داشت، دولت به کسانی که اشتغال به قضاوت داشتند کمک خرجی می‌داد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100