رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سپهدار رشتی

سپهدار رشتی

«فتح‌الله خان اکبر» ملقب به «سردار منصور»، «سپهدار اعظم» و معروف به «سپهدار رشتی» نماینده مجلس، وزیر و نخست وزیر در دوران مشروطه از آبان ۱۲۹۹ هجری شمسی بود که با کودتای سوم اسفند 1299 سید ضیاء الدین و رضاخان سرنگون شد. او در آخرین ماههای دوره چهارم به نمایندگی رشت به مجلس رفت. اما این دوره به پنج ماه نکشید. در دوره پنجم هم بر کرسی نمایندگی رشت در مجلس نشست، ولی پس از انقراض قاجاریه و روی کار آمدن سلسله پهلوی از فعالیت سیاسی کناره گرفت و تا آخر عمر در رشت زیست.

اشتراک گذاری

ارسال نظر