رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سپهدار اعظم

ارشد اولاد ایران، مجری احکام قرآن، شکننده طلسم استبداد، کَننده ی نحله بیداد، خلع کننده«محمد علی میرزا» از سلطنت، سپهدار اعظم،  وزیر جنگ 

اشتراک گذاری

ارسال نظر