رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شارل دوگل در لباس نظامی

«دوگل» بعد از شکست و تسلیم فرانسه در جنگ جهانی دوم با یک هواپیمای بریتانیایی به لندن فرار کرد 

وی در ۱۸ ژوئن ۱۹۴۰ از آنجا با مردم فرانسه چنین صحبت کرد: «هرچه اتفاق افتد، مقاومت فرانسه نباید از بین برود». همواره خود را مهره برجسته یک قدرت عظیم معرفی می‌کرد و به فرماندهی نیروهای فرانسه آزاد پرداخت. نام «شارل دوگل» برگرفته از دو کلمه “شارلمانی  و “گل (نام باستانی سرزمین فرانسه) است. او علی‌رغم حضور در لندن، با سیاست‌های بریتانیا در قبال فرانسه مخالفت می‌کرد و  روش خاص خود را در پیش می‌گرفت.  در سال ۱۹۴۴ با وجود اینکه پیش از آن به عنوان خیانت کار شناخته شده بود، در پی حملات نیروهای متحدین به فرانسه بازگشت و به عنوان قهرمان ملی شناخته شد و با از میان رفتن حکومت «ویشی دوگل» به ریاست دولت موقت جمهوری فرانسه رسید. در ۱۹۴۶ در پی اختلاف با پارلمان بر سر بودجه نظامی برای بیش از ۱۰ سال از سیاست کناره‌گیری کرد.

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

اشتراک گذاری

ارسال نظر