رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در حیاط آبدارخانه شهر ربیع الثانی

شاگردهای زرگر- «استاد اسکندر زرگر»- «محمد …»- «آقا دایی لزاده» نشسته اند انگشترهای شاه را تنگ و گشاد می کنند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر