رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شجره خاندان میرزایی

 

این شجره خاندان میرزایی است که به خط مرحوم حاج سید ابوالقاسم مجتهد زنجانی ملقب به جناب میرزا در زمان محمدشاه قاجار نوشته شده است و 50 سال پیش مرحوم حجت الاسلام آقا سید کاظم میرزایی نواده میرزا نسل جدید را هم به خط خویش بر آن افزوده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100