شجره نامه خاندان مظفری

 

 

این شجره به وسیله ی یکی از افراد خاندان مظفری به من اهدا شده ولی من نام ایشان را فراموش کرده ام ، این تنها اطلاعاتی است که از این خاندان در دست می باشد. همراه با این شجره ، یادداشتهای زیر توسط همان شخص در اختیار من گذاشته شده ، که اینک از نظر خوانندگان می گذرد. خانواده هایی که نام شناسنامه ای دارا و دارایی دارند، نیز با خاندان مظفری ارتباط نسبی دارند و کسانی که شناسنامه «دارا» دارند، از نوادگان شاهزاده عبدالله میرزا هستند.

 

جد ما اولاد صدرالصدور است.موقعیکه در دشت مغان از آذربایجان به امر نادر شاه مجلس موسسان تأسیس یافته بود، از زنجان رفته و در موضوع تعیین تکلیف سلطنت ایران، به خود نادرشاه گفته بود که شما فرمانده کل قشون باشید.سلطنت را نمی توانید تصدی کنید. صدرالصدور را شبانه به امر نادرشاه محرمانه کشته بودند. اولاد صدرالصدور در زنجان بودند تا میرزا ابراهیم تا ابراهین خان مظفرالدوله امیر تومان که با قشون دولتی مأمور تسخیر هرات شده بودند، آنجا را فتح نمودند. مظفرالدوله در شهر مقدس مشهد ، به آستانه مبارک ،خدماتی نمود از جمله درب نقره ای کتابخانه حضرت را هدیه کرد و ایوان و درب روبه روی مرقد مطهر را دردوره تولیت عضدالملک بنا نهاد که شرح آن در منتخب التواریخ حاجی شیخ هاشم خراسانی نوشته شده است. فرزند میرزا ابراهیم خان مظفرالدوله، آقاخان مظفرالدوله است که امیر تومان افواج سواره بوده، فرزند ایشان علیقلی خان مظفرالدوله ،باز هم ایشان امیر تومان بوده اند که همیشه به دولت و مملکت خادم بوده اند. علی قلی خان مأمور تسخیر کلات و دورامان مریوان بوده ، وی دو فرزند پسر داشته، یکی ابوالفتح خان مظفرالدوله و یکی زین العابدین و یک دختر داشته که عیال سردار محیی بوده است، مرحوم میرزا ابراهیم خان مظفرالدوله 4 فرزند پسر داشته :

آقا خان مظفرالدوله، مظفرالملک، مظفرالسلطنه و فخیم الدوله ، که فخیم الدوله جد مَنیع الدوله ذوالفقاری است.

و سه دختر هم داشته، یکی از آنها همسر حاج میرزا ابوطالب مجتهد زنجانی بوده و یکی عیال شاهزاده یعقوب میرزا – آقا خان مظفرالدوله پنج فرزند داشته به این شرح:

علیقلی خان مظفرالدوله ، عاصم الدوله، عاصم السلطنه ، مظفر نظام و صمصام همایون ، و دختری به نام امیرزاده خانم.

مادرعلیقلی خان مظفرالدوله، شاهزاده خانم دخترمحسن میرزا، پسر عبدالله میرزا – پسر یازدهم فتحعلی شاه قاجار بوده است. محسن میرزا پسر عموی ناصرالدین شاه قاجار است.

فرزند دوم میرزا ابراهیم خان مظفرالدوله ، مظفرالسلطنه ملقب به پاشاخان است، که عیال او دختر مجدالدوله بزرگ، دایی ناصرالدین شاه بود، مظفرالسلطنه (پاشاخان) ، پنج فرزند پسر و پنج فرزند دختر داشته ، به شرح زیر:

امیر محمد مظفرالسلطنه ، مظفر همایون، منصورهمایون ، امیر حسین خان و رشید السلطنه و دخترها:

عزت القلوب، کوکب، شهربانو، نوش آفرین و فاطمه بودند.

امیر محمد مظفرالسلطنه ، دو فرزند پسر داشت، فرزند بزرگتر سرهنگ رضاخان مظفری و دیگری غلامعلی خان مظفری و چهار دختر به نام های : خانم بزرگ (مستشیری) ، توران ، عفت و حشمت.و مظفرهمایون سه فرزند داشت به نام سرهنگ منوچهر خان ،محمد علی خان و مهدی خان .

فرزند سوم امیرتومان میرزا ابراهیم خان مظفرالدوله ، فخیم الدوله است که فقط یک دختر داشته که عیال سرداراسعدالدوله ذوالقاری بوده است.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *