رفتن به محتوا رفتن به فوتر

 

شخص ایستاده در وسط عکس، دست به کمر با کمی فاصله از بقیه افراد، رضاخان است

اشتراک گذاری

ارسال نظر