رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شخص ایستاده نفر سوم از سمت راست با کلاه سفید بر سر رضاشاه است

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100