رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شروع به کار حکیم کاشانی

اعلان دایر شدن مطب«حاجی میرزا علی اکبر حکی کاشانی»پزشک و جراح و کحال، مابین باغ ایلچی و گذر لوطی صالح

روزنامه«ایران»- یکشنبه 6 شهر جمادی الثانی سنه 1297 هجری- لوی ییل 

اشتراک گذاری

ارسال نظر