رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شرکت سهامی جنرال مکانیک

 

برگرفته از نخستین کتاب بازرگانی ایران در  72سال پیش-فرهاد هرمزی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100