رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شرکت صادرات نورالله فامیلی

 

برگرفته از نخستین کتاب بازرگانی ایران در  72سال پیش- فرهاد هرمزی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100