رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شعاع السلطنه قاجار

«ملک منصور میرزا شعاع السلطنه»، دومین فرزند ذکور «مظفرالدین شاه» بود. در سال ۱۳۱۴ والی گیلان شد و پس از آن به حکومت فارس و بنادر جنوب رفت. او از طرفداران سیاست روسیه تزاری در ایران بود. چند بار به روسیه رفت و با شاهزادگان آن کشور بنای دوستی و مودت را نهاد. زمانی که مجلس اول برای صرفه جوئی در بودجه کشور، مستمری ها را تقلیل داد، مستمری «شعاع السلطنه» از صد و چهارده هزار تومان به دوازده هزار تومان تقلیل پیدا کرد، همین باعث شد که او مخالف مشروطیت گردید. در سال ۱۳۲۹ه‍جری قمری که «محمدعلی شاه» برای تصاحب سلطنت به ایران وارد شد، «شعاع السلطنه» با او همراه بود. اما پس از شکست آن‌ها دولت مشروطه برای کشتن «محمدعلی شاه» و دو برادرش یعنی «شعاع السلطنه» و «سالارالدوله» جایزه‌ای به مبلغ ۲۵ هزار تومان تعیین و نیرویی برای سرکوب او به ریاست «یپرم خان» اعزام کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر