رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شعری از خرقانی

از مجموعه عکس های اهدایی شادروان«مسعود معصومی»به زنده یاد«استاد محسن میرزایی»

شعری از«شیخ ابوالحسن خرقانی»- نام هنرمند خطاط، مشخص نیست.

اشتراک گذاری

ارسال نظر