رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شعری از فتحعلشاه قاجار

قطعه خط نستعلیق جلی سطری با خط و سروده«فتحعلیشاه قاجار»متخلص به«خاقان» 

یا کشد یا زلطف بخشاید- بنده وار آمدم به زنهارش

آنکه هیچم نمی خرد خاقان- از دل و جان شدم خریدارش

لراقمه: فتحعلیشاه قاجار فی شهر رمضان مبارک- سنه 1220

عکس و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر