رفتن به محتوا رفتن به فوتر

این عکس دوره  گردی را نشان می دهد که در کوچه پس کوچه های طهران قدیم شهر فرنگ را برای مردم به ارمغان می بُرد

اشتراک گذاری

ارسال نظر