رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از راست 1. مظفرالدین شاه 2. آغا محمد خواجه 3. مجدالدوله

برگرفته از کتاب گنج پیدا ، مجموعه ای از عکس های آلبوم خانه کاخ موزه گلستان ، همراه با رساله عکسیه حَشریّه ، نوشته محمد بن علی مشکوة المُلک

به کوشش بهمن جلالی

اشتراک گذاری

ارسال نظر