رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شکار شاه از درون اتومبیل (مظفرالدین شاه)

روز سه شنبه 17 ذی الحجه الحرام 1320 ، که بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاه ارواحنافداه به اطومبیل سوار بودند ، و به شکار تشریف می بردند، از درّه رزک شکار نزدیک آمد و این قوچ را در میان اطومبیل در 300 زرعی به دست مبارک صید فرمودند.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100