رفتن به محتوا رفتن به فوتر

 سنه ۱۷ ذی الحجه الحرام ۱۳۲۰، بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شهریاری ارواحنافداه، سوار اوطوموبیل تشریف فرمای شکاربودند. شکار از کوه به دره رزک پائین آمد واین قوچ را در۳۰۰ ذرعی از میان اوطوموبیلِ مبارک صید فرمودند

اشتراک گذاری

ارسال نظر