رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«شیخ خزعل»

«شیخ خزعل خان»پسر«حاج جابرخان نصرت الملک»متولد سال 1280 هجری قمری از طایفه اعراب«بنی کعب»عرب خوزستان، ملقب به القاب«نصرت الملک»،«معزالسلطنه»،«سردار ارفع»،«سردار اقدس»،«امیر نویان» و دارای نشان ها و حمایل نظامی بود. پس از جنگ جهانی اول،«شیخ خزعل»به امید تشکیل حکومتی مستقل، سلسله جنبان«قیام سعات»خوزستان شد. اما در سال 1304 شمسی پس از مختصر جنگی با قوای دولتی دستگیر و به تهران آورده شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر