رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صاحبمنصب سواره«میرزا ابوتراب خان»

این ذره بی مقدار است که با کمال عدم لیاقت، فقط محض توجهات و مراحم علیه شاهنشاهانه، امروز با لقب«نظم الدوله»و رتبه وزارت و اغلب اعتبارات بزرگ دولتی، سمت ریاست این اداره، مشغول جانفشانی است. خداوند انشاالله در همین آستان مبارک، جانم را تصدق نماید و تا ده سال، این غلام را در ظل مراحم این شاهنشاه رئوف غلام پرور، دارای مراتب نموده، تصدق وجود مبارک نماید. 1311

اشتراک گذاری

ارسال نظر