رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تسلط ارهارد به مقامش

 

صدارت آلمان کار آسانی نیست ولی ارهارد،اعتماد به نفس کافی دارد

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100