رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صدراعظم آلمان در حال گفتگو با معدنچیان

صدراعظم جدید آلمان در حال گفتگو با یکی از معدنچیانی که زیر آوار مانده است

در این عکس «ارهارد» در حال صحبت با یکی از معدنچیانِ گیر افتاده است

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر