رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صدر اعظم در شکارگاه سیاه بیشه

جناب اجل صدر اعظم با عمله خلوت همایونی در روز سواری از کندوان به شکارگاه سیاه بیشه به جهت شکار جرگه* در شکارگاه سیاه بیشه عکس افتاده، ماه صفر سنه 1313 قوی ایل

  • نوعی شکار که در آن صید را سواره و پیاده در میان گرفته، صید کنند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر