رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صرافان و قراولان

صرافان و قراولان ، جنب سردر خیابان ناصریه

عکس در سال  1310 هجری قمری از طرف میدان توپخانه گرفته شده است . قراول به معنی نگهبان و صراف به معنای سوداگر پول است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر