رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سرداران بختیاری

از راست: نفر دوم«امیر مفخم بختیاری»- نفر سوم«نجفقلی خان بختیاری»- نفر چهارم«سردار اسعد بختیاری»

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر