رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دعا برای پیروزی در جبهه مادرید

کشیشی در حال دعا و طلب پیروزی برای گُردان جنگنده در جبهه مادرید

اشتراک گذاری

ارسال نظر