رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از چپ نفر اول نشسته بر زمین:«ظهیرالدوله»- نفر سوم نشسته روی صندلی:«صفی علیشاه»

«علیخان دولوی قاجار» ملقب به«ظهیرالدوله» پسر«محمدناصرخان ظهیرالدوله» و داماد«ناصرالدین شاه» شوهر«فروغ الدوله» ملکه ایران بود و مدت ها ایشیک آقاسی باشی(رییس یا وزیر تشریفات) سلطنتی بود.«ظهیرالدوله» در سال 1281 هجری قمری، متولد و در سال 1342 قمری در تهران درگذشت و در راه بین امامزاده قاسم و تجریش در شمیران که امروزه به قبرستان«ظهیرالدوله»معروف است، مدفون گردید. وی از مریدان مخلص«حاج میرزا حسن اصفهانی صفی علیشاه» بود. «علیخان»دارای روشنی ضمیر، طینت پاک، اخلاق حسنه و تجددخواهی بود و از مساوات و حکومت مشروطه طرفداری می نمود. در انجمن اخوت او از وضیع و شریف، برابر می نشستند. در موقع به توپ بستن مجلس، چون منزل و خانقاه او مرکز فراماسون در خیابان فردوسی، واقع و خودش در آن هنگام، حاکم گیلان بود،«محمدعلیشاه» آنجا را به توپ بست و اثاث گرانبهای آن را به غارت برد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر