رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عارف قزوینی در کنار کلنل کلهر

نشسته از راست:«عارف قزوینی»-«کلنل نصرالله خان کلهر»-«شهید زاده»(رییس عدلیه همدان)

اشتراک گذاری

ارسال نظر