رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«عثمان اول» با نام «عثمان غازی» نیز مشهور و بنیانگذار سلسله عثمانی بود که پس از مرگش، از یک امیرنشین کوچک به امپراتوری جهانی مبدل شد و تا مدتی بعد از جنگ جهانی اول نیز برقرار بود.     

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر