رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عذرخواهی صدراعظم از حاجی میرزا ابو عبدالله مجتهد زنجانی

از طهران به زنجان سنه ۱۳۰۴
جناب فخامت نصاب «سعدالملک» دام مجده
گویا در طهران از من به اشتباه حکمی صادر کرده اند در بابت یک دانگ حاجی اَرَش (نام محلیست) که متعلق به «میرهدایت» است، در آن حکم طوری که رعایت شآن جناب مستطاب آقای «حاجی میرزا ابی عبدالله» سلمه اله تعالی بشود؛ نشده (است)
اولاَ: از جانب من از معزّی الیه عذر بخواهید، که کس که معرفی کرده، درست از جنابعالی معرفی نکرده است. و اِلّا نسبت به معزی الیه کمال اخلاص را دارم و ابداَ راضی به کدورت خاطر ایشان نمیشدم.
ثانیاَ: حکم را از «میرهدایت» بگیرید و بفرستید که واسطه معلوم شود و مواخذه از واسطه شده باشد، و به «میرهدایت» هم غدغن کنید بعد از این از اینگونه فضولی ها و اشتباه کاری ها نکند.
امین السلطان
تاریخ ۶ ربیع الثانی ۱۳۰۴

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100