رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عروسی در پارک اتابک

در موقع جشن عروسی در پارک حضرت مستطاب اجل اشرف امجد اسعد معظم« آقای اتابک اعظم»، مد ظله العالی برداشته شد. غلام خانه زاد «ابراهیم ابن صنیع السلطنه»

اشتراک گذاری

ارسال نظر