رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عهدنامه ترکمانچای

صفحه نخست عهدنامه صلح مابین ایران و روسیه در«ترکمانچای» به تاریخ 22 فوریه 1828، مطابق 5 شهر شعبان 1243

اشتراک گذاری

ارسال نظر