رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکاسی کارش از خانواده خروشچف

در این عکس، «خروشچف» و خانواده اش در بالکن دفتر رسمی او در مسکو دیده می شوند 

نفر دوم ازسمت چپ«سرگِئی» پسر«خروشچف» و شخصی که در کنار همسر«خروشچف» ایستاده،«رادا»دختر اوست که با «الکسی ادژوبی» که به شدت راستگرا بود، ازدواج کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر