رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکسی از توپخانه

عکس توپخانه در حالتی که با حضور حضرت ارفع والا ولیعهد دامت شوکته(گرفته شد)

اشتراک گذاری

ارسال نظر