رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکسی به یادگار در قصر ابیض

حسب الامر مبارک اعلیحضرت قدرقدرت اقدس شاهنشاهی ارواحنا فداه در شهر رمضان المبارک سنه 1317 در قصر ابیض عکس برداشته شد

غلام خانه زاد ابراهیم بن صنیع السلطنه

اشتراک گذاری

ارسال نظر