رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکس در خانه صدراعظم

جمعیتی که در روز تشریف فرمایی بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی ارواحنا فداه به خانه جناب اجل صدراعظم آنجا حاضر شدند

در توی حیاط عکس افتاده، جمادی الاولی سنه 1313 قوی ییل میزان

اشتراک گذاری

ارسال نظر