رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکس دسته جمعی

از راست، ردیف اول:«حسنجان»-«عبدالله»-«شیخ علی»-«شیخ هادی»متولی امامزاده صالح-«کربلایی غلامحسین»

ردیف دوم:«رضا»-«حسینجان»پسرهای«میرزا رستمعلی»-«احمد میرزای نقاش»  

اشتراک گذاری

ارسال نظر