رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکس دسته جمعی

 

از راست 1. آغا محمد خواجه فقیرالقامه 2. ابوالقاسم غفاری

 

برگرفته از کتاب گنج پیدا ، مجموعه ای از عکس های آلبوم  خانه کاخ موزه گلستان ، همراه با رساله عکسیه حَشریّه ، نوشته محمد بن علی مشکوة المُلک

به کوشش بهمن جلالی

اشتراک گذاری

ارسال نظر