رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نوشته زیر عکس: و بنده هم در مدرسه دارالفنون می روم و از 22 شهر جمادی الاول امتحان ما شروع خواهد شد الی دو ماه دیگر. خدمت برادر محترمم «آقاجواد» سلام دارم. تمام دوستان سلام دارم. «رضا»

نویسنده نامه، نامشخص است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر