رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکس یکی از پسرهای«بهاءالدوله»که در دو حالت ایستاده و نشسته، در کنار هم، ترکیب شده.

چنین ابداعی در دهه 1280 هجری قمری، پیشرفت بسیار قابل توجهی در عکاسی محسوب می شده است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر