رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عین‌الدوله،صدر اعظم ایران

شاهزاده عین‌الدوله پس از کودتای اسفند ۱۲۹۹، به عنوان صدراعظم استبداد و رییس‌الوزراء مشروطه در رأس رجال بازداشتی قرار گرفت و نزدیک به یکصد روز در زندان کودتا به‌سر برد. عین‌الدوله پس از آزادی از زندان، گوشه‌گیری اختیار کرد، در حالی‌که بیماری و فشار طلبکاران نیز او را از هر فعالیتی باز می‏‌داشت. وی سرانجام در دهم آبان ۱۳۰۶ش در ۸۲ سالگی درگذشت. عین‌الدوله در عصر استبداد در مشاغل دیوانی مخصوصاً صدر اعظمی، مظهر شقاوت و بی‏رحمی بود، در حالی‌که در حکومت مشروطه برای حفظ قانون و احترام به دموکراسی، هیچ کس به پای او نمی‏‌رسید.

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر