رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شخص عصا به دست«سپهسالار تنکابنی» است. «محمدشاه» او را برای فرماندهی ارتش به تبریز فرستاد، اما او تبریز را رها کرد و با سمت فرماندهی اردوی شمال، عازم تهران شد.«سپهسالار تنکابنی» از سرداران فاتح تهران محسوب می شود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر