رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«سلطان مرادمیرزا حسام السلطنه» فاتح هرات

«سلطان مرادمیرزا حسام السلطنه»پسر سیزدهم«عباس میرزا» در سال 1233 هجری قمری متولد شد. «سلطان مرادمیرزا» در اواخر زمان حیات پدر خویش، حاکم ارسباران بود. در سال 1253 قمری هنگام عزیمت«محمدشاه» به سمت هرات برای این که مبادا در صفحات بختیاری به تحریک بیگانگان، اغتشاشاتی روی دهد، با 6 هزار نفر مامور برقراری نظم شد و در سال 1266 پس از شکست و اعدام«سالار»و فتوحات نمایان در خراسان به لقب«حسام السلطنه» مفتخر گردید. در سال 1275 قمری چون بی نظمی هایی در هرات روی داد و«امیر دوست محمدخان»با قرار قبلی با انگلیس ها و به تحریک آنها قصد داشت که هرات را هم ضمیمه مستملکات خود بنماید،‌از طرف دولت به«حسام السلطنه» امر شد که به هرات رفته، آنجا را تصرف نماید. در سال 1287 قمری وقتی«ناصرالدین شاه»برای زیارت عتبات مقدسه عازم عراق(بین النهرین) گردید،«حسام السلطنه»نیز همراه شاه بود و سمت ریاست و حراست اردوی شاه را بر عهده داشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر