رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«حاج ابوالحسن خان اردلان فخرالملک»

«حاج ابوالحسن خان اردلان فخرالملک»پسر«رضاقلیخان»والی کردستان و«طوبی خانم»دختر«عباس میرزا»نایب السلطنه در سال 1279 هجری قمری در تهران متولد شد. ابتدا از غلام بچگان و بعد از پیشخدمتان«ناصرالدین شاه» بود و سپس در زمره درباریان او درآمد.«فخرالملک»در سال 1312 هجری قمری رییس فوج عرب و عجم بسطام شد. در سال 1314 حاکم همدان و در سال 1316 حاکم عراق(اراک) گردید. در سال 1319 با منصب امیرتومانی، ریاست ایل و سواره دویران خمسه به عهده او گذاشته شد. دو سال بعد وزیر تجارت گردید و در سال 1305 قمری درگذشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر