رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فراش حکومتی و زندانیان

ایستاده:«نایب رضاقلی»از فراشان حکومتی

نشسته از راست:«حاج سیاح محلاتی»-«میرزا رضا کرمانی»

محل عکس: زندان قزوین به تاریخ 1308 قمری

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر