رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرانکو با ژنرال های جنگ داخلی

آنها «فرانکو» را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند، اما هیچ گونه حس همراهی با او نداشتند

جنگ داخلی اسپانیا از ژوئیه ۱۹۳۶ آغاز و در آوریل ۱۹۳۹ با پیروزی فرانکو به پایان رسید. این جنگ خونبار سه ساله ۱۹۰هزار  تا ۵۰۰ هزار  کشته بر جای گذاشت. با وجود امضای پیمان عدم مداخله بریتانیا و فرانسه  دراین جنگ و پایبندی شدید آن‌ها برتحریم تسلیحاتی طرفین درگیر، چند دولت خارجی از دو طرف درگیر حمایت کردند که عواقب جهانی در پی داشت. ایتالیای فاشیست وآلمان نازی با نیروهای خود جانب ملی گرایان را گرفتند و شوروی، حزب کارگری اتحاد مارکسیستی، سوسیالیست‌ها و آنارشیست‌ها از جمهوری خواهان حمایت کردند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر