رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرانکو دچار توهم نجات بخشی توده ها

«فرانکو» مرد قدرتمند اسپانیا در آغاز خیلی به فکر توده ها نبود، ولی بعدها  دچار این توهم شد که او فرستاده ای از سوی خدا برای نجات توده مردم است

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر