رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرزندان خانواده دوگل

از چپ به راست: «ژابیه» ، «ماری اگنس» ، «ژاک» و «پییر»

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

اشتراک گذاری

ارسال نظر