رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمانده کل ارتش ایران در زمان محمدعلی شاه

امیر بهادر جنگ

ردیف اول نفر سوم از سمت راست: امیر بهادر جنگ فرمانده کل ارتش ایران است و در کنار او یک صاحبمنصب عالی مقام قزاق نشسته است. قدمت این عکس مربوط به سالهای سلطنت محمد علی شاه قاجارباز می گردد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر